Alle projecten

Regionaal Bouwen aan Human Capital

Met dit TKI Bouw en Techniek programma werken we samen aan een duurzame bouwsector om de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving te versnellen. SPARK maakt deel uit van het landelijke programma en draagt met regionale partners bij aan een duurzame bouwsector.

Regionaal Bouwen aan Human Capital

Werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen

Deze aanpak is nodig omdat het tekort aan huidige en toekomstige vakmensen met de juiste skills succesvolle innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector belemmert. Het door TNO ontwikkelde Sharebouw&Techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt, vormt het uitgangspunt van het programma. Door deze werkwijze naar meerdere regio’s op te schalen, levert het programma een bijdrage aan skills ontwikkeling van vakmensen, nu en in de toekomst, en aan innovatieadoptie bij MKB-bedrijven en opdrachtgevers.

Opschalen naar meerdere regio’s

Er zijn vier regionale samenwerkingsverbanden in Nederland waarbij vier innovatiehubs de regionale samenwerkingen orkestreren. In de regio West zijn dit de Bouwacademie Amsterdam en de innovatiehubs Bouwlab R&Do in Haarlem, in het Noorden zijn dit de innovatiehubs van de Hanzehogeschool en het Alfacollege in Groningen, in het Oosten Pioneering in Enschede en in het Zuiden is het SPARK Campus in ‘s-Hertogenbosch. Alle hubs werken samen met MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en kennispartners in hun regio.

SPARK als verbinder regio Zuid Nederland

Regionaal Bouwen aan Human Capital Zuid Nederland is een samenwerkingsverband tussen SPARK Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Avans Hogeschool en KW1C. Bouwen aan Human Capital Zuid-Nederland versnelt en verrijkt bestaande initiatieven in de bouw op het gebied van duurzaamheid. En schaalt op. En we gaan het gewoon doen. Omdat het moet. Voor een toekomstbestendige leefomgeving. Wij verbinden leren, werken en innoveren.