Alle berichten

SPARK is een regionale innovatiehub binnen het TKI programma ‘Regionaal Bouwen aan Human Capital’

23 januari 2023

PARK maakt deel uit van het landelijke programma van TKI Bouw & Techniek en gaat met regionale partners skills-ontwikkeling van vakmensen versnellen.

SPARK is een regionale innovatiehub binnen het TKI programma ‘Regionaal Bouwen aan Human Capital’

Het nieuws is formeel bekend gemaakt dat SPARK in samenwerking met TNO, Avans Hogeschool, JADS en Koning Willem I College regionaal aan de slag gaan met de versnelling van skills-ontwikkeling van (toekomstige) vakmensen in de bouw en techniek. 

Versnellen van emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving

TKI Bouw en Techniek is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie in bouwontwerp, bouw en bouwtechniek gericht op een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Op 16 januari 2023 was de aftrap van het landelijk programma ‘Regionaal bouwen aan human capital’. Het doel is om de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving te versnellen. De regionale aanpak is nodig omdat het tekort aan huidige en toekomstige vakmensen met de juiste skills succesvolle innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector belemmert.

“Niet praten, maar doen. Talenten laten groeien, ideeën tot leven brengen en impact creëren.”

Cassandra Vugts, managing director SPARK Campus

SPARK als verbinder Regio Zuid Nederland

Bij de start van het landelijk programma staan vier regionale samenwerkingsverbanden centraal, getrokken door de innovatiehubs Bouwlab R&Do in Haarlem, SPARK Campus in ‘s-Hertogenbosch, Pioneering in Enschede en de innovatiehubs van de Hanzehogeschool en het Alfa College in Groningen. Het door TNO ontwikkelde Sharebouw&Techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt, vormt het uitgangspunt van het programma. 

Om de doelstellingen van het programma te halen werkt SPARK niet alleen samen met bovengenoemde onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. Uiteraard wordt ook nauw samengewerkt met de partners van SPARK Campus en de samenwerkingsverbanden waarin SPARK is vertegenwoordigd. 

Bij het uitvoeren van de activiteiten werken de regio’s nauw samen. Hierdoor kan sneller worden geleerd en kan wat werkt direct worden opgeschaald naar en doorontwikkeld worden in een andere regio. 

Ontwikkeling van het programma

De eerste fase in de realisatie staat in teken van het ontwikkelen van de roadmap voor dit programma. Daarna gaat SPARK aan de slag met de concretisering aan de hand van het Sharebouw&Techniek-concept. Het volgende wordt in beeld gebracht: 

Uiteraard wordt hierbij voortgebouwd op de eerder uitgevoerde validatiestudie door SPARK. Voor de komende tijd worden inhoudelijke werksessies met de onderwijspartners gepland en er komen klankbordsessies met de betrokken partners van SPARK Campus.