Nieuwe grondstoffen aan de aarde onttrekken kost veel energie, wordt steeds duurder en (nog belangrijker) put – op de lange termijn – de aarde alleen maar uit. Daarnaast zorgt de bouw, door het gebruik van grondstoffen voor een enorme wereldwijde CO2-uitstoot, bijvoorbeeld alleen al door het gebruik van beton.

Door circulair bouwen centraal te zetten in je bouwstrategie, pak je twee problemen in één keer aan: er is geen gebrek aan grondstoffen meer én de CO2-uitstoot neemt drastisch af. Daarnaast is er een mogelijk financieel voordeel: de kosten voor grondstoffen worden hierdoor zelfs lager.

Circulair bouwen dankzij digitalisering

Circulair bouwen begint met anders denken. Door anders denken wordt afval een grondstof, 3D-printing en robotisering een serieuze bouwtechniek en een database een grondstoffenpaspoort.

In ons lab zijn alle ingrediënten aanwezig om met bovenstaande te experimenteren en te versnellen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld hoe 280 kiloton afgedankt kunststof uit Noord-Brabant opeens een hoogwaardige grondstof wordt voor bruggen.

Doe mee!

Wil je ook aan de slag? Ga niet eerst zelf het wiel uitvinden, maar neem contact met ons op – zo vind je de aansluiting om een vliegende start te maken.