Alle berichten

Update 3D geprinte brug van gerecycled plastic

07 september 2022

Het schooljaar 2022/23 is gestart en dat is een mooie reden om terug te blikken op de voorgaande periode, behaalde resultaten en het proces ernaartoe te delen.

Update 3D geprinte brug van gerecycled plastic

Het printen van een brug van gerecycled plastic kan een oplossing bieden voor het afvalprobleem door het opnieuw gebruiken van laagwaardig plastic. In dit innovatieproject werken verschillende organisaties, elk met hun eigen expertise samen. In de praktijk leverde dat een pittige dynamiek op en kwamen onverwachte zaken om de hoek kijken.

Technologie

Voor wat betreft de technologie wordt er een testplan opgesteld. Daarin wordt er gekeken naar wat er allemaal getest moet worden voordat er uitspraken kunnen worden gedaan over de printbaarheid.

Hierbij worden temperatuur, snelheid, dikte, druk en printhoek als variabelen meegenomen. Daarnaast worden er testprints gemaakt met het materiaal om te onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen van de robotprinter zijn. Hoe groot kan het object worden? In welke schuinte kan er wel en niet worden geprint? Hoe zit het met rondingen en bochten? 

In de volgende fase wordt er gewerkt aan het bijeenkomen van materiaal, ontwerp en technologie. Daarmee kan er op basis van resultaten voorspellingen gemaakt worden over de kwaliteit van het materiaal, de constructie en de printbaarheid.

“Dat we al zover zijn gekomen, is echt wel iets om trots op te zijn.”

Rolf Gerritsen, provincie Noord-Brabant

Design en 3D model

Het artistieke ontwerp wordt omgezet naar een digitaal design en 3D model, zodat er constructieve berekeningen kunnen worden gemaakt. Zodra er een 3D model is dat gecalculeerd kan worden, kunnen er vervolgens uitspraken gedaan worden over de totale hoeveelheid materiaal dat er voor de brug nodig is. Tevens ook hoeveel gewicht deze kan dragen en dus te belasten is.

In een iteratie zijn ontwerper, constructeur en technologie expert bezig om het ontwerp te verfijnen en printbaar te maken. Want het doel is dat er een vergunbare brug is, waarvan onderbouwd is dat deze veilig is om overheen te lopen.

Monitoring en sensoring

Binnen het kader van toekomstig onderhoud moet er in de gaten worden gehouden hoe het gaat met de brug. Daarom wordt de brug voorzien van sensoren om de kwaliteit te monitoren. Nu wordt er bepaald wat er later precies gemeten moet worden.

Bijvoorbeeld, hoeveel voetgangers betreden de brug wekelijks? Wat gebeurt er wanneer de temperaturen gaan stijgen of zakken? En treden er verzakkingen op?

Om te ondervangen dat er niets over het hoofd wordt gezien, zijn er inmiddels verschillende experts aan boord. Zowel vanuit de partners en ook vanuit externe partijen. Deskundigen zijn nodig omdat ze wijzen op veiligheidsrisico’s, beheersmaatregelen en blinde vlekken.

De huidige arbeidsmarkt zet beschikbare expertise onder druk. Wij ondervinden dit in de zoektocht van een goede 3D-modelleur om het ontwerp verder te tekenen zodat het doorberekend kan worden.

David de Witt, projectmanager SPARK Campus

Vooruitblik

Deze maand gaan we aan de slag met de volgende sprint die in het teken staat van aantonen dat op basis van de verzamelde data een brug printen van gerecycled plastic mogelijk is. De combinatie van het ontwerp, de technologie en het materiaal moet in een proof of concept overtuigend succesvol zijn. Het wordt een spannende periode!