Alle berichten

Lancering SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction

28 juni 2022

Vandaag lanceerden we het Smart Industry Fieldlab gericht op Smart & Circular Construction. In dit nieuwe fieldlab bouwt SPARK Campus aan concrete opleidingen, programma’s & innovatieprojecten om een versnelling te realiseren in smart en circulair bouwen.

Lancering SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction

Wow, er is wel écht veel in gang gezet de afgelopen periode bij SPARK.”

“Tjonge, de energie spatte ervan af en wat een inspirerende voorbeelden gaven de sprekers.

Zomaar enkele reacties op de lancering van het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction. Speciaal voor de feestelijke lancering nodigden we Jalila Essaïdi (BioArt Laboratories) en Pedro Diez Cocero (Dassault Systèmes) uit. Zij namen ons mee in de ontwikkelingen van digitalisering, industrialisatie en biobased- en circulaire materialen en gaven inspirerende voorbeelden. 

Digitale en virtuele tweelingen

Pedro Diez Cocero van Dassault Systèmes vertelde over de ongekende mogelijkheden van digitale en virtuele tweelingen in hun 3D Experience platform. Door veel verschillende soorten data te combineren in een virtuele tweeling van de werkelijkheid, ontstaan veel nieuwe inzichten om de inrichting van een stad of een wijk te verbeteren, de leefbaarheid te vergroten en bijvoorbeeld bepaalde sociale issues aan te pakken.

Biobased materialen

Jalila Essaïdi gaf inspirerende voorbeelden over de ontwikkeling en toepassing van biobased materialen. De natuur heeft namelijk overal al een oplossing voor, we moeten vaak alleen nog zien te achterhalen hoe het werkt. Door goed te kijken hoe de natuur is georganiseerd en met deze kennis te werken ontstaan nieuwe manieren om onze bebouwde omgeving te verbeteren en te verduurzamen.

Het slimmer kunnen produceren van woningen met mensen die ook die skills hebben, is een heel belangrijk doel van het fieldlab.

Cassandra Vugts

Meer doen met minder mensen

De krimpende arbeidsmarkt vraagt om een innovatieve aanpak. Industrieel bouwen lijkt hierin voor veel partijen de sleutel, samen met een compleet andere manier van samenwerken in de keten. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen was vanwege verplichtingen digitaal aanwezig met een videoboodschap:

Samenwerken voor toekomstbestendige leefomgeving

SPARK werkt enerzijds aan het ontwikkelen van de (digitale) skills die hard nodig zijn in de transitie industrieel en circulair bouwen. Anderzijds werken we gezamenlijk aan innovatieve showcases waarin we de mogelijkheden van nieuwe technologie en materialen in de praktijk demonstreren. Door het gewoon te doen, leren we namelijk het meeste!

Voordat de launching partners hun deelname bordjes in ontvangst namen, nam directeur Cassandra Vugts de zaal mee in een aantal inspirerende projecten die lopen bij SPARK. Van een innovatief en ambitieus samenwerkingsproject tot aan de ontwikkeling van een ‘metrostelsel’ van opleidingsinterventies.

Vernieuwing in de gebouwde omgeving

Verduurzaming van de gebouwde omgeving, digitalisering en industrialisering van de bouw vraagt om innovatieve bedrijven, die nieuwe materialen, technologieën en werkwijzen kunnen ontwikkelen en toepassen. Het SPARK Fieldlab Smart & Circular Construction (SCC) brengt dit allemaal samen.