Alle berichten

Nature Building Project in Den Bosch

30 september 2022

Enerzijds de klimaatcrisis en anderzijds de enorme druk op de woningmarkt zetten ons voor enorme opgaven op gebied van duurzame leefbaarheid.

Nature Building Project in Den Bosch

Hoe zorgen we ervoor dat die honderdduizenden huizen niet enkel van materialen worden gemaakt die slecht zijn voor de natuur? Om nieuwe perspectieven te ontdekken plaatst de Bossche Club van Duurzaam Doen het Nature Building Project een week lang in de stad ’s-Hertogenbosch. En op vrijdag 14 oktober staat het model-huis in het Lab van SPARK Campus.

Duurzaam Doen in Den Bosch

Met een interactieve installatie geïnspireerd op The Exploded View – die alleen al tijdens Dutch Design Week 2021 door meer dan 50.000 mensen bezocht werd – gaat de Club van Duurzaam Doen de Bosschenaren inspireren en de noodzaak belichten om de switch naar biobased materialen te maken. Het project stelt de vraag centraal: Hoe komen we tot een duurzame, groene en circulaire wereld voor iedereen?

“Wat als we echt een omslag willen maken naar een circulaire en biobased wereld, dan moeten we meer doen dan enkel anders gaan bouwen. Dan moeten we ook herdenken hoe we wonen en hoe we waarde geven aan onze woningen.”

Lucas De Man – Biobased Creations / Company New Heroes

Circulair en biobased bouwen

Met het Nature Building Project worden nieuwe perspectieven ontdekt en worden er mogelijkheden aangereikt in materialen, methodes en ketens. De Club van Duurzaam Doen nodigt iedereen in de stad uit om een bezoek te brengen. Van ambtenaren en bestuurders, studenten en onderwijspersoneel, bewoners en bezoekers, boeren, bedrijven en corporaties. Want door te doen in samenwerking kunnen we de Bossche leefomgeving veranderen. Het model-huis toert van maandag 10 oktober tot en met zaterdag 15 oktober door de stad ‘s-Hertogenbosch.

Het kan al wel!

Kom met eigen ogen zien wat er nu al kan! Voel met je handen dat het natuurlijke materiaal warmte vasthoudt en leg je oor ter luister bij het verhaal van dit model-huis. Grote kans dat je geïnspireerd raakt en met nieuwe ideeën naar huis gaat. Want het kan al wel, duurzaam de (lokale) leefomgeving inrichten!

Wat is het Nature Building Project?

Het is een modulaire installatie in de vorm van een huis en laat de mogelijkheden en schoonheid van duurzaam bouwen zien. Alle wanden en muren, plafonddelen en vloeren zijn gemaakt van natuurlijke materialen en kan jij met je eigen handen pakken en plaatsen.

Het Nature Building Project is een project in navolging van The Growing Pavilion en The Exploded View van Lucas De Man en Pascal Leboucq (Nieuwe Helden) waar radicaal opnieuw durven kijken naar het ontwerpen en bouwen van een woning het uitgangspunt was. 

Vrijdag 14 oktober bij SPARK

Van maandag 10 oktober tot en met zaterdag 15 oktober legt het Nature Building Project een reis door de stad af. Op de Dag van de Duurzaamheid (maandag 10 oktober) start de tour door Den Bosch in het Stadskantoor. Op vrijdag staat het modelhuis in het Lab van SPARK Campus. In de ochtend organiseert SPARK voor haar partners een ochtend evenement. In de middag organiseert de Club van Duurzaam Doen hun netwerkbijeenkomst bij SPARK tussen 15.00 en 17.00 uur. Wil je daarbij aanwezig zijn, meld je via de site van de Club van Duurzaam Doen aan.