Alle projecten

Circulaire brug

Vijf partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid slaan de handen ineen om nieuwe toepassingen te vinden voor gerecycled plastic. Door middel van de uitdaging van een 3D-geprinte brug willen zij kennis en ervaring opdoen met het hergebruik van plastic voor hoogwaardige producten.

Circulaire brug

Vijf partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid slaan de handen ineen om nieuwe toepassingen te vinden voor gerecycled plastic. Door middel van de uitdaging van een 3D-geprinte brug willen zij kennis en ervaring opdoen met het hergebruik van plastic voor hoogwaardige producten.

Aanleiding

Jaarlijks wordt in Noord-Brabant circa 280 kton kunststof materiaal afgedankt. Slechts 13% van dit materiaal wordt gerecycled, de rest wordt verbrand. Door nieuwe hoogwaardige toepassingen te vinden voor gerecycled plastic willen de betrokken partijen dit percentage een stuk hoger krijgen. Gerecycled plastic zou dan een meer waardevolle grondstof worden, waardoor er een stimulans ontstaat om meer afgedankte kunststoffen te recyclen.

Samenwerkingsproject

De provincie Noord-Brabant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch willen samen met Avans Hogeschool, Sparkling Plastic, SPARK Campus en bedrijven uit de regio onderzoeken hoe hun laagwaardige plasticafval duurzaam ingezet kan worden. Dit betekent dat een keten aan bedrijven en partners (voor het recyclen, het verwerken tot bruikbaar materiaal, en het construeren) moet gaan samenwerken met overheden (inzamelstrategie, bouweisen, regelgeving). 

Postconsumer plastic printen

De 3D-geprinte brug van gerecycled plastic kan een oplossing bieden voor het afvalprobleem door het opnieuw gebruiken van laagwaardig plastic. De betrokken partijen starten met inbreng van hun eigen expertise nu het onderzoek om te ontdekken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van technologie en materiaal. Dit onderzoek vindt plaats in het zogenaamde Innovatie Kwartier in de Bossche Spoorzone. Over ongeveer twee jaar hopen de betrokken partijen samen de brug te openen.