Alle berichten

Krachten gebundeld met Smart Makers Academy

10 maart 2023

SPARK bundelt de krachten met Smart Makers Academy om bedrijven in de ontwerp-, bouw- en technieksector te helpen om juiste keuzes te maken ten aanzien van kennis en vaardigheden van digitalisering.

Krachten gebundeld met Smart Makers Academy

SPARK is een Smart Makers Academy

De bouwsector staat voor grote transitieopgaven in duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Dit vraagt om anders kijken naar bouwen en ontwerpen en een transformatie van het productieproces als geheel en in de keten. Daarbij belemmert het tekort aan vakmensen met de juiste vaardigheden innovaties in de ontwerp- bouw- en technieksector. Om het aanbod van ‘future skills’ te verbreden en versterken werkt SPARK samen met de Smart Makers Academy. 

SPARK de eerste Smart Makers Academy in de provincie Noord-Brabant en de vijfde in Nederland.

Landelijk concept regionaal uitvoeren

SPARK is de regionale innovatiehub die bedrijven en onderwijsinstellingen begeleidt om antwoorden te vinden op de toenemende vraag naar kennis van digitalisering en digitale skills. De samenwerking met Smart Makers Academy is twee jaar geleden ontstaan in de ontwikkeling van de metrolijnen Smart & Circular Construction als onderdeel van het SPARK Smart Industry Fieldlab. 

Door het landelijke concept van de Smart Makers Academy te omarmen, geeft SPARK een ‘boost’ aan de benodigde kennis en vaardigheden voor een toekomstbestendige ontwerp- bouw- en technieksector. De Academy zet zich in voor het versterken van het innovatie-potentieel van MKB-bedrijven in de maakindustrie, door het stimuleren van de ontwikkeling van talent en skills voor digitalisering. Ze werken hiermee toe naar een skills gerichte arbeidsmarkt, zelfontplooiing en eigen regie nemen op werk en opleiding.

SPARK biedt bedrijven in Brabant op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om kennis te ontwikkelen en kansen van digitalisering, verduurzaming en circulaire bouwen te ontdekken via de metrolijn ‘Smart & Circular Construction’.

Tim van der Voord, ontwikkelaar concept Smart Makers Academy

De kracht van samenwerken

Het concept van de Smart Makers Academy sluit goed aan bij de vraag van de markt, de ontwikkelingen in het onderwijs en geeft ook richting aan opdrachtgeverschap. SPARK gelooft dat een goede samenwerking een reis kan versnellen. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om een veel breder spectrum van – landelijk – smart industry aanbod te presenteren aan bedrijven en organisaties en hierin samen te ontwikkelen. We kiezen er dan ook voor om vanuit de hoofdstad van de provincie Brabant een bijdrage te leveren aan het juiste spoor naar de toekomst voor de regio Zuid.

Het Smart Makers Academy concept ‘de Metrokaart’ is doorontwikkeld tot een landelijk franchiseconcept dat SPARK als Smart Industry Fieldlab omarmt en toepast. Daarmee draagt SPARK bij aan de onderstaande vier doelen:

Navigeren naar de toekomst

SPARK wil bedrijven de keuzemogelijkheden aanreiken om op een voor hun juist moment de skills te ontwikkelen. Tevens delen we daarbij de kennis om te duiden wat dat juiste moment zou zijn, en met welke stappen deze ontwikkeling plaatsvindt. Vervolgens reiken we de informatie aan waar je als bedrijf terecht kan om die skills te gaan leren.

Metrokaart als navigatiemiddel

Met behulp van een metrokaart die visueel een structuur biedt van haltes waarop je in- en uit kunt stappen wordt het skills-programma opgezet. In het kort geformuleerd bestaat de legenda van de metrolijn uit: skills en skillsprofielen, nano modules, metrolijnen en ontwikkelpaden. Deze onderwerpen worden hieronder kort geduid:

Skills en skillsprofielen

De skillsprofielen bevatten sets van skills (kennis en vaardigheden) die nodig zijn voor een digitale transitie, bijvoorbeeld transitie naar Smart Production. Een skillslevel geeft aan op welk niveau een skill wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld op beginner, professional of expert level.

Nano Modules (stations)

Nano Modules zijn laagdrempelige en kleine (typisch 2 tot 6 uur) onderwijseenheden om (basis)skills te ontwikkelen. Een nano module kan bestaan uit een activiteit, opdracht, (online) bijeenkomst of e-learning.  Het laagdrempelige karakter maakt deze modules zeer geschikt om flexibel naar behoefte van de medewerker te ontwikkelen en/of als ‘teaser’ naar verdiepende vervolgmodules en cursussen.

Metrolijnen

Metrolijnen zijn logische verzamelingen van nano modules (stations) die samen een geheel vormen, meestal gericht op een bepaalde transitie of onderwerp en voor een specifieke doelgroep. Een verzameling van metrolijnen vormen samen een logisch verband, bijvoorbeeld gericht op specifieke doelgroepen, een regio of sector.

Ontwikkelpaden

Ontwikkelpaden zijn combinaties van nano modules, opleidingen en cursussen van één of meerdere skillsniveaus gericht op persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van het bedrijf.

Certificatie

Na het doorlopen – of om in de metafoor te blijven van een metrolijn, het bereizen – van halte(s) en/of ontwikkelpad(en) kunnen er verschillende certificeringsmodellen worden toegepast. Een nano module is bijvoorbeeld te certificeren middels een Open Badge. Deze  Open Badges kunnen overzichtelijk worden gebundeld in een zogenaamd Skills Paspoort. Dit is een andere en meer inzichtelijke manier dan het traditionele CV.

De bouwsector staat voor grote transitie-opgaven in duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Dit vraag om anders te kijken naar bouwen en ontwerpen, en transformatie van het productieproces als geheel en in de keten.

Tim van der Voord, ontwikkelaar concept Smart Makers Academy

Ontwikkeling nano modules

Na een periode van opzetten van de samenwerking en het toetsen van de hulpvraag bij bedrijven is het nu tijd om te starten met de ontwikkeling van Nano modules. 

In mei start de eerste Nano Module en zal maandelijks opgevolgd worden met een nieuwe module. Per module worden gastsprekers gezocht aangaande het onderwerp. In de agenda staan de nano modules.