Alle berichten

Samenwerking tussen BrabantWonen en SPARK

08 maart 2023

Er zijn veel nieuwe woningen nodig, tegelijkertijd moeten we de impact van de bouwsector op het klimaat minimaliseren. Met Biobased Boschveld leren beide organisaties meer over de toekomst van bouw.

Samenwerking tussen BrabantWonen en SPARK

Op een steenworp afstand van SPARK Campus in Den Bosch bouwt BrabantWonen met haar partners aan Biobased Boschveld. In de wijk komen duurzame, biobased sociale rijwoningen met circulaire alternatieven. Een innovatief project waarin veel kennis en ervaring wordt opgedaan in samenwerking met partijen in de bouwsector.

Innovatief en duurzaam project

Belangrijk is dat Biobased Boschveld een duurzaam project is en niet een eenmalige pilot. De doelstelling is het borgen van de volgende punten: 

In andere woorden, de opgedane ervaring en kennis moet daarna (en liefst gelijktijdig) een brede toepassing gaan vinden waardoor opschaling mogelijk is. Dat is de uitdagende praktijksituatie die daarmee een interessante case is voor het SPARK netwerk. 

Nieuwe showcase 

Biobased Boschveld is een nieuwe showcase, want de focus ligt op slim en circulair bouwen. Juist de samenwerking met verschillende partijen in de bouwsector leidt tot waardevolle inzichten.

De ervaringen van andere partijen helpen BrabantWonen en haar ketenpartners verder in de ambities op gebied van biobased en circulair bouwen.

Örjan Game, BrabantWonen

Leren en innoveren

Om ervoor te zorgen dat niet alleen de direct betrokkenen leren van een innovatief project zoals Biobased Boschveld, sluit BrabantWonen zich aan bij het netwerk van SPARK Campus. Samen werken we aan de toekomst van bouwen, door ervaringen binnen innovatieprojecten te verzamelen en deze vervolgens in beeld te brengen met de onderwijspartners binnen de learning community.

Bouwen aan human capital

Het doen, leren en innoveren vormen de drie pijlers van de learning community. Daarin leren studenten en professionals in de bouw-, ontwerp- en technieksector digitale en 21e-eeuwse skills aan. Dat doen ze op een praktische manier, zodat ze hun nieuwe kennis direct toe kunnen passen in de praktijk. 

Op basis van deze ervaringen bepalen we welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om soortgelijke projecten op grote schaal uit te gaan voeren. Deze skills zetten we om in zogenaamde ontwikkelinterventies, zoals nano modules, challenges en het oppakken van innovatieve projecten. Met deze moderne vormen van onderwijs stomen we nieuwe en bestaande medewerkers klaar om biobased, digitaal, industrieel en circulair te bouwen.