Alle berichten

Brug naar beroepen van morgen

10 mei 2021

Een kans bieden aan werkzoekenden en kwetsbare jongeren door ze in aanraking te laten komen met future proof digital skills. Dat is het doel en resultaat van het Traject Technische Oriëntatie.

Brug naar beroepen van morgen

Motivatie, daarop zijn de deelnemers van het Traject Technische Oriëntatie geselecteerd. De wil om te veranderen moest aanwezig zijn. Dat gold voor tien deelnemers die tien weken tien nieuwe technieken aangereikt hebben gekregen. Het resultaat mag er wezen, er zijn een aantal jongeren die door dit traject zelfs zicht hebben op een baan! Wij blikken terug in twee delen. Dit is het eerste deel waarin de aanleiding en noodzaak van dit traject wordt belicht.

Er komt heel veel moois uit. Ja, ik krijg echt heel veel energie van!

Edwin Huisman, projecttechnicus bij Kuijpers

Drempel verlagen

Om de drempel voor de jongeren te verlagen was dit traject kosteloos voor hun. Dit traject hebben we opgezet met InnAut die de jongeren coachte tijdens de ‘masterclasses’ en hebben we met steun van partners kunnen uitvoeren. De kosten zijn gedragen door een gezelschap van bedrijven, overheden en wij als initiatiefnemers en organisatoren. Waarom het belangrijk is om dit traject op te zetten, vertelt onder andere wethouder Jan Hoskam van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

De toekomst van werk wijzigt

De druk op arbeid is toegenomen. De tijd dat het aantrekkelijk was om aan de slag te gaan als vakman in de bouw ligt achter ons. Daardoor kampen we met een steeds lagere instroom op de vakopleidingen. Parallel hieraan ontstaat op de arbeidsmarkt een steeds groter tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Tevens lijkt het ambacht zijn aantrekkingskracht te verliezen. 

Zowel de veranderende arbeidsmarkt als de transities in de gebouwde omgeving geven een druk op de bedrijfsvoering die onomkeerbaar lijkt. De vraag is dan ook hoe deze regio zich in dit kader voorbereidt op een daarop aangepaste manier van leven, wonen en werken. Er is een nieuw perspectief nodig, waardoor we als regio beter voorbereid zijn op de toekomst van werk.

Future proof digital skills

SPARK Campus is ervan overtuigd dat bestaande krachten en het arbeidsethos van de regio wordt verrijkt door nieuwe kennis en vaardigheden, zodat iedereen mee kan doen in een prettig leefklimaat. Onze focus is gericht op kennisontwikkeling, het aanleren van nieuwe vaardigheden die direct toepasbaar zijn. Door een slimme combinatie van nieuwe technologie, educatie en ondernemerschap begeleiden we mensen naar de banen van de toekomst gericht op het ‘nieuwe’ maken.

Samenwerking in Traject Technische Oriëntatie

Samenwerking is nodig om het gezamenlijke probleem samen aan te pakken. Onze rol in het Traject Technische Oriëntatie is om de focus te leggen op de makers van nu en de toekomst. Dit traject hebben we opgezet met InnAut die de jongeren coachen tijdens de ‘masterclasses’. De uitvoering ervan deden we samen met ons waardevolle netwerk van bedrijven in de bouw- en digitale maakindustrie.

Deze editie van het traject wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Regio Deal Noordoost Brabant. We zijn dankbaar en tevreden over het resultaat dat door samenwerking succesvol is geworden. Er zijn een aantal jongeren die door dit traject zelfs zicht hebben op een baan! Dat is met behulp van partners van SPARK Campus tot stand gebracht.

Kennisdeling en waarde creatie

In de eerste lessen leerden de jongeren om LED’s aan te sturen met behulp van Arduino in combinatie met schakelaars, potentiometers, sensors en servo’s. De workshops mechatronica en programmeren werden gegeven door Bas op ten Berg, maker, trainer en consultant in elektromechanische prototyping en nieuwe technieken bij BotBerg. 

Vervolgens kwam Cadmes langs, een bedrijf dat de officiële ambassadeur is van Smart Industry en expert in slimme software. Raimond van der Logt, consultant bij Cadmes, geeft de jongeren een introductie over de mogelijkheden van 3D tekenen in SolidWorks. Daarna leerden de deelnemers over Robotica, een van de nieuwe technieken van de toekomst. Iedere deelnemer leerde programmeren met de Dobot Magician. De ene liet de dobot blokjes optillen, de andere plaatste een pen zodat de dobot zijn of haar naam schreef. De trainingen werden gegeven door Jorg Duitsman, die ook docent robotica (mbo) is. 

De week erop gingen de jongeren in de metaalwerkplaats aan de slag met metaalbewerken. De workshop waarin ze de basics ontdekten werd gegeven door Jasper Smit en werd mede ondersteund door de Metaal Unie (OOM). Daaropvolgend werden er interactieve workshops gegeven over VR (Virtual Reality) en AR (Augmented Reality). Eugene Kuipers en Bram van Vugt van het bedrijf Fectar gaven een introductie over deze digitale toepassing. 

Uiteraard kregen de jongeren ook van onze lab-beheerder Evalie Hovers de gebruikelijke technieken binnen het SPARK Lab aangeleerd. Allereerst gaan ze aan de slag met 3D printen, inclusief het tekenen in Solidworks, waar ze in een eerdere workshop al kennis mee hebben gemaakt. Na het 3D ontwerpen wordt de stap naar 2D ontwerpen gemaakt en leren ze lasersnijder. Ook de Zünd G3 L-3200 werd voor de deelnemers toegankelijk. Arthur van Alphen van Zünd Benelux droeg theoretische en praktische kennis over. De jongeren leerden de machine in essentie te bedienen en gebruikten verschillende materialen om van de mogelijkheden te proeven. 

De laatste masterclasses werden door Kuijpers verzorgd en kregen op locatie bij Vakwijs een kennismaking met elektro- en installatietechniek. Onder de professionele begeleiding van Kuijpers vakmensen hebben ze opdrachten gemaakt. De afsluiting was bij SPARK Campus in Den Bosch waar Edwin Huisman de jongens theoretische kennis bijbracht. 

Smart people, digital skills

We richten de energie op de banen van nu en de toekomst. Want het beroepenveld gaat de komende jaren flink veranderen. Er is vooral behoefte aan mensen met de juiste technische en digitale vaardigheden. 

Het Lab van SPARK Campus Den Bosch is een State of the Art Technology Center. We hebben een machinepark met de nieuwste technologieën op gebied van digital fabrication, 3D tekenen, ontwerpen en printen, robotica, IoT en smart industry. We geloven in de democratisering van innovatie. Daarom is SPARK een open innovatielab en toegankelijk voor iedereen.