Alle berichten

Haalbaarheidsstudie Fieldlab Smart & Circular Construction

27 maart 2021

Begin dit jaar hebben we de laatste interviews afgelegd binnen de haalbaarheidsstudie voor het Fieldlab SPARK Smart & Circular Construction. Uit de in 2020 uitgevoerde haalbaarheidsstudie naar de toekomstige invulling is een waardevol document.

Haalbaarheidsstudie Fieldlab Smart & Circular Construction

Het Smart Industry Fieldlab SPARK Smart Circular Construction moet ook de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen om te komen tot een innovatief bouwproces waarin de transitietrends circulariteit, digitalisering en industrialisatie (4.0) centraal staan. 

In gesprek met stakeholders

Afgelopen maanden spraken we met een breed scala stakeholders en aan de hand van deze gesprekken hebben we analyses gemaakt van de markt in de bouw en techniek, en van aanpalende innovatiehubs. Vervolgens hebben we de analyses verwerkt in het rapport waarvan de vraagstelling luidt:

“Hoe komen we tot een samenhangende kennisinfrastructuur ten dienste van een adaptieve en duurzame ontwikkeling van de industriële bouwproductie in de regio?”

Gedreven door digitalisering

Uiteraard ontkomt de Bouw- en Technieksector niet aan de Industrie 4.0 transitie, de vierde industriële revolutie. Deze transitie wordt gedreven door digitalisering en de omvangrijke data die hierdoor gegenereerd wordt. 

Het vooruitzicht van de industrie 4.0 is dat deze revolutie geen afval produceert, maar het afval hergebruikt. Het maakt circulaire bedrijfsmodellen mogelijk, die alleen hernieuwbare grondstoffen gebruiken en ervoor zorgen dat materialen uit eindige voorraden in een oneindige kringloop worden gehouden.

Download rapport

Wij delen het rapport graag met je. Vul hier je contactgegevens in om het te ontvangen.