Alle berichten

Speeltuin voor techniekbewonderaars

01 juni 2023

Een feestje voor iedereen die wil proeven aan nieuwe en duurzame technieken. Zo zou je de TTO -een afkorting die staat voor Traject Technische Oriëntatie- gerust mogen noemen.

Speeltuin voor techniekbewonderaars

Vorige week kregen de deelnemers aan de vijfde editie in het Lab van SPARK Campus hun certificaat uitgereikt uit handen van Karin van Meer, programmamanager van Regio Deal Noordoost Brabant.

Future proof technische en digitale skills

Tien weken lang heeft een tiental enthousiaste deelnemers met uiteenlopende achtergronden in het Lab van SPARK Campus gebruik gemaakt van het buitenkansje om in een inspirerende omgeving te werken aan hun future proof technische en digitale skills. 

Tijdens het oriënterende traject zijn middels masterclasses en workshops, gegeven door vertegenwoordigers van gerenommeerde en innovatieve bedrijven uit de regio, allerlei technieken aan de orde gekomen. Evenals dat in de vier voorafgaande afleveringen het geval is geweest, kenmerkte het aangeboden ‘snack-sized’ programma zich onder meer door een evenwichtige balans tussen leren en doen. 

Ontdekkingstocht

„Om de ontdekkingstocht in de wereld van duurzame techniek in te kleuren, hebben we opnieuw nadrukkelijk gekozen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod”, aldus Hanna du Pré van InnAut die het traject in samenwerking met SPARK inhoudelijk vorm heeft gegeven. 

„Op 8 maart zijn we van start gegaan met een algehele oriëntatie op innoveren en prototypering, waarbij de bedrijven Hello New Day en BotBerg voor de nodige input hebben gezorgd. Daarna is achtereenvolgens aandacht besteed aan een breed palet aan onderwerpen en technieken: SolidWorks, installatietechniek en energie(LED), 3D-printing, het ambacht van de zilversmid, werken met de Zünd G3 L-3200, radiatoren, 3D-scanning, loodgieterswerk en tot slot BIM.”

Gezonde toekomst

Direct na de slotbijeenkomst was het tijd voor de uitreiking van de certificaten, telkens voorzien van een persoonlijke noot. „De wereld om ons heen verandert voortdurend. Door de diverse transities is innovatief denken en handelen essentieel. De transities vragen andere competenties en daarvoor is het belangrijk dat ondernemers en andere geïnteresseerden hierin begeleid worden. Daar zet SPARK zich voor in, onder andere door praktische opleidingen aan te bieden in een inspirerende leeromgeving. Ik ben er trots op dat we dit met ondersteuning vanuit Regio Deal Noordoost Brabant mede mogelijk kunnen maken”, wist Karin van Meer te vertellen. „Regio Deal Noordoost Brabant herbergt 17 (tijdelijke) projecten, waarvan dit er één is. Het uitgangspunt is om met steun van het rijk, de provincie en de regio breed te investeren in de leefbaarheid en welvaart in onze regio. Goed leven, fijn wonen en anders werken staan daarbij centraal. Op die manier geven we gezamenlijk invulling aan een gezonde toekomst en bouwen we aan een sterke en veerkrachtige regio.”

Regio Deal Noordoost Brabant is een samenwerkingsverband tussen RNOB (11 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant), AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, de provincie en het rijk.

Verbindende rol

Cassandra Vugts, directeur van SPARK Campus, haakte eveneens in op het belang van het traject: „We houden ervan om in het kader van het bereiken van een toekomstbestendige leef- en werkomgeving vooruit te lopen op de ‘troepen’. Tegelijkertijd omarmen we binnen de regio onze verbindende rol voor zowel individuen als organisaties. De TTO leent zich bij uitstek daarvoor. Deze broedplaats van technisch talent heeft veel oog voor inclusiviteit, iets wat bij deze editie duidelijk is terug te zien in de diversiteit van de deelnemers.” In de regel draagt zoiets bij aan de mogelijkheid elkaar te inspireren en uit te dagen en ervaringen te delen. „Hoe mooi is het als iemand helemaal ‘aan’ gaat. De overtreffende trap is dat er echt een match ontstaat met 1 van de deelnemende bedrijven waaruit een dienstverband volgt.”

De subsidie via Regio Deal Noordoost Brabant is nu ten einde; gelukkig zijn via andere wegen voldoende middelen gevonden om een zesde editie van de grond te brengen. Die start in het najaar.