Alle berichten

ShapeService verbindt zich met SPARK Campus

24 april 2024
ShapeService verbindt zich met SPARK Campus

3D printtechnologie inzetten voor circulair bouwen

In een wereld waar de lijnen tussen technologie en de bouwsector steeds verder vervagen, is het belangrijk voor vooruitstrevende bedrijven om samen te werken en te innoveren. Ook ShapeService, een bedrijf dat biobased en gerecyclede materialen combineert met de nieuwste technologie op gebied van groot formaat 3D printen, ziet de waarde van samenwerken binnen de learning community van SPARK. Deze samenwerking belooft niet alleen de horizon van ShapeService te verbreden, maar ook een aanzienlijke impact te hebben op de industrie als geheel.

Netwerk van koplopers banen de weg vooruit

SPARK Campus verbindt samen met innovatiecentum Dome-X een rijk netwerk van koplopers in de bouw die allen een open blik hebben als het gaat om innovatie. Voor ShapeService opent dit de deur naar samenwerkingsmogelijkheden met gelijkgestemde organisaties, wat haar helpt bij het vinden en opschalen van zinvolle toepassingen van hun technologie in de bouw.

De crossover van bouw en techniek

Een van de overtuigingen van SPARK is namelijk dat de cross-over tussen de bouwsector en technologie cruciaal is bij het verder industrialiseren en opschalen met biobased en circulair bouwen. ShapeService, met haar expertise in 3D-technologie, past perfect binnen dit raamwerk. De samenwerking biedt een unieke kans om de traditionele bouwmethodes te herzien en te innoveren met behulp van de nieuwste technologische oplossingen.

3D-Printtechnologie belangrijk voor circulair bouwen

Zowel SPARK als ShapeService delen een sterk geloof in het potentieel van 3D-printtechnologie. Zeker waar het gaat om circulair en biobased bouwen. Deze gezamenlijke visie vormt een solide basis voor samenwerking, waarbij beide partijen zich inzetten om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen en de toekomst van de bouw te herdefiniëren.

Pionierswerk met een doel

Beide partijen erkennen dat er nog veel ‘missiewerk’ nodig is op dit vlak. Het gaat hierbij om het verspreiden van kennis en het overtuigen van stakeholders van de waarde van nieuwe technologieën. Het gaat het meest leven met concrete voorbeelden. Door de krachten te bundelen met SPARK, dat haar bestaansrecht ontleent aan innovatie en vooruitgang, verwacht ShapeService effectiever het voortouw te kunnen nemen in deze essentiële missie.

Link naar onderwijs en skillsontwikkeling

Op de lange termijn biedt de samenwerking met SPARK ook interessante mogelijkheden door de koppeling met het onderwijs. Naarmate ShapeService groeit, zal de behoefte aan zowel het opschalen van het personeel als van de technologie toenemen. De intensieve connectie met onderwijsinstellingen via SPARK kan essentieel zijn voor het aantrekken en opleiden van talent dat nodig is om deze groei te ondersteunen.

Voor SPARK is het relevant om koplopers als ShapeService in haar learning community te hebben, om daarmee de benodigde skillsontwikkeling in de sector aan te kunnen jagen.

Samen sneller richting een circulaire en biobased bouwsector

Met deze samenwerking zet ShapeService niet alleen een stap vooruit in haar eigen ontwikkeling, maar draagt het ook bij aan het vormgeven van de toekomst van de bouw en technologie. Het doel is om samen met SPARK en haar achterban toepassingen, proof of concepts en uiteindelijk proof of commerce te realiseren die bijdragen aan een circulaire en biobased bouwsector.