Alle berichten

HIBIN nieuwe partner

24 januari 2024
HIBIN nieuwe partner

HIBIN nieuwe partner

Ook de toeleveranciers van bouwmaterialen sluiten zich aan bij SPARK

Om de bouw zoveel mogelijk circulair en biobased te laten werken, is het belangrijk dat de hele keten zich hiervoor inspant. Juist daarom is SPARK zo blij dat nu ook Koninklijke HIBIN, branchevereniging voor toeleveranciers van bouwmaterialen, zich ook aansluit bij de Learning Community van SPARK. 

HIBIN maakt zich hard voor hindervrije bouwlogistiek, minder gebruik van primaire grondstoffen, digitalisering en de versnelling van de bouw- en renovatieopgave. Thema’s die perfect aansluiten bij de doelen waar SPARK en haar partnernetwerk zich elke dag voor inzetten. 

Experttafels en Opleidingen

HIBIN heeft een uitgebreid pallet aan opleidingen en experttafels, waarmee ze haar achterban ondersteunt in de transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving en bedrijfsvoering. Tijdens het bezoek aan SPARK, waren Hans Busio en Ad Blokker enorm enthousiast over de ondernemende en creatieve dynamiek. Van de hoeveelheid machines en de studenten die concreet aan de slag waren met nieuwe materialen tot aan de vele mogelijkheden om de benodigde digitale skills te ontwikkelen in het 3D Experience Playground en het 3D print lab. 

Achterban HIBIN en SPARK sluiten perfect op elkaar aan

Bij SPARK is al een breed spectrum uit de bouw vertegenwoordigd. Met name de aansluiting met diverse grotere en kleinere aannemers is voor de achterban van HIBIN interessant. Als zij met nieuwe materialen experimenteren, komt de vraag om grotere hoeveelheden hier waarschijnlijk snel achteraan. Ad: ‘Ik vind het belangrijk dat wij als toeleveranciers nu al aanhaken bij de innovaties waar de aannemers en producenten momenteel mee experimenteren’

17 april eerste gezamenlijke event over Biobased Bouwen

Dankzij Michael Bol van BuroKade is de relatie concreet geworden. Op 17 April organiseren we een event over Biobased Bouwen bij SPARK, waar hij het publiek meeneemt in hun visie hierop aan de hand van enkele concrete projecten in Den Bosch. Dat was de logische aanleiding om ook met elkaar in gesprek te gaan over het partnership. Meer informatie over het event vind je op de website van Hibin

Metrolijn Smart & Circular Construction

Naast het aanjagen van innovatieprojecten, vervult SPARK een belangrijke rol bij de skillsontwikkeling in de sector. Dat doet zij samen met haar partners uit het onderwijs en bedrijfsleven. Onder andere via nanomodules op de ‘metrolijn’ Smart & Circular Construction. Eén van de haltes gaat over biobased en circulair bouwen. “Erg interessant voor de achterban van HIBIN. Uit onze conjunctuurmeting blijkt dat kennisoverdracht uitdaging één is in onze sector, daarnaast ziet men deskundigheid als een enorme kans. Daarom sluiten we als HIBIN graag aan bij dit soort learning communities””, aldus Hans.