Alle berichten

Elkaar naar een hoger en duurzamer niveau tillen

09 januari 2024

Steeds meer bedrijven, instellingen en organisaties sluiten zich aan bij het SPARK netwerk. Zo ook Caspar de Haan, dat slimme, duurzame en mensgerichte keuzes maakt in onderhoud en renovatie.

Caspar de Haan bouwt al 9 generaties aan de toekomst met één doel voor ogen: vastgoed verduurzamen voor de generaties die volgen. Het Brabantse onderhoud- en renovatiebedrijf is continu op zoek naar verbeteringen en volgt de marktontwikkelingen nauwlettend. Daarbij investeert het bedrijf niet alleen in zichzelf, maar ook in partners als SPARK.

Bram van Hoof, commercieel manager bij Caspar de Haan, vertelt waarom het onderhoud- en renovatiebedrijf is aangehaakt bij SPARK: “Wij helpen woningcorporaties aan de verduurzaming van hun woningbezit. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij zijn vastbesloten om het samen met de bouwketen steeds beter te doen; daarom blijven we onze kennis en vaardigheden voortdurend verder ontwikkelen. En dat doen we onder meer door ons aan te sluiten bij het SPARK netwerk. Hier hopen we nieuwe inspiratie, denkrichtingen en ideeën op te halen.”

Lef

In de passie voor innovatie zag Bram direct een goede match met SPARK. “Net als jullie weten wij ons met lef en durf te onderscheiden. Als we een idee hebben, gaan we het vaak ‘gewoon’ doen. Uiteraard letten we daarbij op een gezonde risicospreiding. Maar leren betekent vooral proberen.” Bram haalt een voorbeeld aan van een recentelijk experiment: “Ton, onze werkvoorbereider, bedacht onze circulaire dakkapel. Hierbij zijn oude kozijnen en dakgoten hergebruikt en samengevoegd tot een unieke dakkapel op de woningen.Dit duurzame idee is inmiddels bij meerdere opdrachtgevers toegepast.” Maar of een experiment geslaagd is of niet, de kennis die het oplevert, deelt Caspar de Haan met alle liefde met haar netwerk, ketenpartners en concullega’s. “Wanneer je je kwetsbaar opstelt en durft te delen, zie je dit ook vice versa ontstaan. Zo halen we het beste in elkaar naar boven en wordt er pas écht duurzaam resultaat geboekt”, aldus Bram.

“Met durf en lef weten we ons te onderscheiden. Als we een idee hebben, gaan we het vaak gewoon doen.”

Bram van Hoof, commercieel manager bij Caspar de Haan

Labfaciliteiten

Caspar de Haan gaat ook zeker gebruikmaken van de hightech faciliteiten in het Makerslab. Bram: “Het lab van SPARK beschikt zelf over een scala aan interessante labfaciliteiten en werkt bovendien samen met andere partijen in het eco-systeem. Zo is er een project in voorbereiding waarbij partijen gezamenlijk materiaalonderzoek doen met gebruik van een klimaatkast bij AVANS. Hierin kunnen samples van het materiaal worden blootgesteld aan verschillende weersomstandigheden. Hierdoor veroudert het materiaal snel, tot wel 50 jaar. Met een klimaatkast kun je bepaalde aannames testen voor je werkvoorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan een buitengevel van kurk; de uitkomsten van dergelijke projecten zijn voor ons eveneens interessant.”

Een leven lang ontwikkelen

Net als SPARK investeert Caspar de Haan in ‘een leven lang ontwikkelen’. Daartoe heeft het bedrijf een eigen opleidingscentrum opgezet, waarvan André van der Stel de coördinator is. “De ontwikkelingen in de markt vragen om het nodige aanpassingsvermogen en een brede inzetbaarheid van onze vakmensen. Een schilder die bijvoorbeeld ook een houtrotreparatie uitvoert of een timmerman die een pvc-leiding aanlegt. We vinden het dan ook belangrijk dat al onze mensen zich kunnen blijven ontwikkelen”, vertelt André. Dit kunnen de medewerkers binnen de eigen organisatie, maar bijvoorbeeld ook door het bijwonen van een innovatietafel of workshop bij SPARK. André: “Zo verbreden onze medewerkers niet alleen hun kennis, maar houden zij hun werk ook uitdagend en blijven ze duurzaam inzetbaar.”

Verduurzamen met de nieuwe generatie

André verwacht dat door het netwerk van SPARK de relatie met het onderwijs kan worden verstevigd: ”SPARK heeft nauwe contacten met techniekopleidingen en het Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Dat is voor ons interessant; we begeleiden graag enthousiaste studenten en stagiaires, van mbo 1 tot universitair niveau. Ook voor hen staan we open in het toepassen van innovatieve technieken en out of the box ideeën, bijvoorbeeld voor een case, challenge of afstudeeropdracht. Zo verduurzamen we vastgoed voor en mét de nieuwe generatie.”