Alle berichten

Brabant Leert TransitieHubs Energie

11 april 2024

Mbo’s, hbo’s en bedrijven in Noord-Brabant pakken gezamenlijk het grote tekort aan vakbekwaam personeel voor de energietransitie aan.

Brabant Leert TransitieHubs Energie

Brabant Leert TransitieHubs Energie

Mbo’s, hbo’s en bedrijven in Noord-Brabant pakken gezamenlijk het grote tekort aan vakbekwaam personeel voor de energietransitie aan.

In Brabant Leert TransitieHubs Energie komen experts van kennisinstellingen, bedrijven en studenten op verschillende plekken in Noord-Brabant samen om de vereiste kennis en vaardigheden rondom een specifiek energietransitie thema te onderzoeken waarmee de huidige vaardigheidstekorten in de energietransitie aangepakt kunnen worden. Ook worden er korte (nano)scholingsmodules op mbo en hbo niveau ontwikkeld (en in de toekomst ook op wo-niveau) die uiteindelijk een samenhangend geheel gaan vormen. Deze modules worden via scholingsplatform Brabant Leert beschikbaar gesteld aan de werkende Brabanders. Ze kunnen zelf kiezen welke modules ze willen volgen, afhankelijk van hun interesses en behoeften.

De eerste 3 pilots van de scholingsprogramma’s rondom circulaire bouw, batterijtechnologie en energie installaties worden uitgevoerd op 3 verschillende locaties in Breda/Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. Het idee is om uiteindelijk op verschillende plekken in Brabant één soort scholingsmodel te hebben voor alles wat met de energietransitie te maken heeft. 

De samenwerking is opgezet met als doel om elkaar in Noord-Brabant te versterken in plaats van te beconcurreren. Dit alles om de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en ook in de toekomst relevant onderwijs rond de energietransitie te kunnen aanbieden. 

Han van Osch, Programmamanager Leven Lang Leren bij Avans Hogeschool

Marjolein Schooleman
Trekker van de Brabantse aanpak LLO en initiator van de LLO-katalysator
“Het project is belangrijk omdat we hiermee een extra impuls geven aan het ontwikkelen van scholingsaanbod in het kader van Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast dient het project als  katalysator in de ontwikkeling van hybride transitiehubs. Ik hoop dat we op een veel snellere en grotere schaal werknemers in Brabant kunnen bijscholen en omscholen op het gebied van de energietransitie, zodat zij hun werk goed kunnen blijven doen of juist kunnen instromen in het werkveld. Ik kijk uit naar de implementatie van de uitgewerkte visie en strategie en hoop dat deze het beoogde effect zal hebben: een snellere, gezamenlijke en grotere impact. We willen een grote beweging teweegbrengen. Laten we daarom voldoende tijd en capaciteit vrijmaken om deze doelen te bereiken!”

Bart Kapteijns
Projectmanager TransitieHubs Energie bij MNEXT / Avans Hogeschool
“Dit project is om twee redenen belangrijk: ten eerste om de human capital factor te versterken, waardoor mensen de mogelijkheid krijgen om zichzelf blijvend te ontwikkelen. Ten tweede om een bijdrage te leveren aan de transitie-uitdagingen waarmee Brabant wordt geconfronteerd, met name op het gebied van energie en bouwen. Ik hoop dat iedere werkende Brabander straks weet dat het mogelijk is om een andere toekomst voor jezelf te kiezen en hoe je dit kan realiseren. Een van de grootste uitdagingen in dit project is het herkennen en erkennen van de kennis van anderen en dit gezamenlijk verder ontwikkelen. Laten we vooral het “not invented here” syndroom vermijden!”

Onno van de Ven
Regiomanager Zuid-Oost Techniek Nederland en penvoerder Techniekcoalitie Brabant (TBC)
“Dit project is belangrijk omdat onderzoek naar mogelijkheden niet vanzelf gaat; er moet ruimte zijn voor initiatieven en experimenten die door middel van dit programma mogelijk worden gemaakt. Ik hoop dat we met dit project niet alleen de energietransitie kunnen versnellen, maar ook meer bewustwording kunnen creëren en experimenten kunnen uitvoeren. Het zal een uitdaging zijn om alles up-to-date te houden en bij te blijven. Ook de technologie rondom de energietransitie ontwikkelt zich razendsnel!”

Emile Quanjel
Lid regieteam LLO Katalysator TranssitieHubs Energie. Medeontwerper & ontwikkelaar van de ontwikkelaanpak de TranstitieHub SPARK Campus.
“Dit project is belangrijk omdat het zich richt op het bieden van leer- en ontwikkelingskansen voor professionals in Brabant, specifiek op het gebied van energietransitie. TransitieHubs Energie wil een learning community creëren waarin professionals kunnen leren en groeien, gebaseerd op eerdere succesverhalen van de SPARK Campus en in samenwerking met landelijke initiatieven zoals het programma Human Capital en de Smart Makers Academy.

Ik hoop dat we door dit project professionals op een effectievere en efficiëntere manier kunnen bijscholen en omscholen in de energietransitie. Hierdoor kunnen ze hun werk blijven doen of juist instappen in dit boeiende werkveld. Dit zal niet alleen leiden tot groei en leren bij de betrokken professionals, maar ook tot een betere uitwisseling van kennis en ervaring. Ik kijk er echt naar uit om samen aan dit initiatief te werken!”

Wil je meer informatie over dit project? Stuur dan een mail naar projectleider Bart Kapteijns: afm.kapteijns@avans.nl

TransitieHubs Energie is gefinancierd door de LLO-Katalysator. De projectpartners zijn: 

Met steun van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Tu/e en Tilburg University