Alle projecten

Kennisproducten Hub Zuid

Bij SPARK geloven we in een mooie toekomst met een toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen. Hoe? Door de vraagstukken van nu aan de innovaties van de toekomst te verbinden. En door gewoon te doen! Op deze pagina delen we onze kennis en ervaring in de vorm van kennisproducten. Door op de producten te klikken kan het onderliggende recept gedownload worden. Mocht je vragen hebben over een recept, neem dan contact op via info@sparkcampus.nl

3D Experience Lab

Dit kennisproduct betreft het opzetten van een 3D Experience Center, met als doel het aanjagen en ondersteunen van digitalisering in de bouw.

Nature Building Kit

Dit kennisproduct is bedoeld om partijen en mensen in de bouw & techniek te inspireren om met biobased materialen aan de slag te gaan.

Showcases

Dit kennisproduct betreft het recept voor het valideren, leren en opschalen van innovaties middels showcases.

Learning Community

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK gebruikt bij het opzetten en ontwikkelen van een Learning Community

Intensivering MKB

Dit kennisproduct beschrijft het SPARK recept voor het intensiever betrekken van MKB bij learning communities

Nano Module

Dit kennisproduct beschrijft het SPARK recept voor het ontwikkelen van de metrolijn Smart & Circular Construction en bevat de opzet van een nano module.

Traject Technische Oriëntatie (TTO)

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK Campus heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de TTO. 

Hybride Leren

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK gebruikt bij het inrichten van hybride leren met casuïstiek uit de bouwsector, in samenwerking met onderwijsinstellingen

Pilot MKB

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK gebruikt bij het omzetten van resultaten uit challenges naar concrete pilots waarmee de innovatie daadwerkelijk wordt ‘geabsorbeerd’ door het bedrijfsleven.

Challenge Based Learning

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK gebruikt bij het ophalen, concreet maken en uitvoeren van challenges uit de bouwsector.

Maturity Scan

Dit kennisproduct betreft een desktop research van verschillende maturity scans die beschikbaar zijn om te bepalen hoe volwassen een organisatie is op gebied van digitalisering.