Alle events

SPARK x JADS: 6-daagse Data Science en AI-essentials

De definitieve data en inschrijfformulier volgen snel.

De verschillende onderwerpen die onderdeel uitmaken van duurzaam ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren, nemen in aantal en complexiteit toe. Ook het aantal en type disciplines /expertise, die hierbij betrokken zijn neemt toe.

Ontwerpmethodes en ontwerpondersteuning spelen een steeds belangrijker rol om de verschillende aspecten tijdig mee te nemen in de afwegingen, ontwerpopties en ontwerpstappen. Op stedenbouwkundige schaal is de impact van beslissingen en tijd een gigantische rol, AI kan hierin al een cruciale rol spelen in onderbouwde basisvarianten, tijdswinst en afwegingskader. Digitale ontwerpondersteuning en data-analyse spelen  eveneens een  belangrijke rol in de koppeling ontwerp en productie voor kwaliteitsborging en opschaling. Ontwerpmethodes en digitale ondersteuning is essentieel als het gaat om circulair – losmaakbaar – bouwen, gekoppeld aan o.a. bouwlogistiek en de verschillende fases van (her)gebruik.

Deze masterclass geeft niet alleen inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, beschikbare methodes en praktijkvoorbeelden m.b.t. AI en Data Science – door inspirerende sprekers en begeleiders. Aan de hand van een concrete praktijkcasus leer je wat dit betekent voor jouw eigen bedrijf en de samenwerking met anderen in de keten. Je leert wat de goede randvoorwaarden zijn om hiermee aan de slag te gaan (Data Hygiëne en Data Engineering), hoe je komt tot een goede analyse van je probleem (Data Analytics), inzicht in oplossingsrichtingen en afwegingskader (Generative AI) en wat dit betekent voor concrete vervolgstappen (Business Case, Data Management).

Deze 6-Daagse wordt georganiseerd door JADS (Jheronimus Academy of Data Science – Den Bosch) i.s.m. SPARK Campus

Meet our six day Data Science & AI Essentials | for Professionals | JADS