Alle events

Nano Module: Integraal Samenwerken voor de Toekomst van de Bouw & Samen Innoveren

De definitieve details en inschrijfformulier volgen snel, maar save the date!

De verschillende onderwerpen die onderdeel uitmaken van duurzaam ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren, nemen in aantal en complexiteit toe. Ook het aantal en type disciplines /expertise, die hierbij betrokken zijn neemt toe.

Ondersteuning door rekenmethodes, modellen en software – op alle schaalniveaus – is hierbij steeds belangrijker.

Het integraal aanpakken van deze onderwerpen en samenwerking hierin vanuit gedeelde uitgangspunten, up to date informatie & expertise en bijbehorende ondersteuning zijn noodzakelijk. Het werken vanuit een integraal platform voor alle stadia van ontwikkeling en gebruik.

Deze Nanomodule laat zien wat er al beschikbaar is om te werken vanuit een gezamenlijk en samenhangend digitaal platform. Wat is er beschikbaar qua software op dit gebied en hoe werkt dat in interactie met elkaar? Deze Nanomodule opent zeker de ogen van de deelnemers en zet aan tot actie in de eigen organisatie en samenwerking met anderen.