Alle events

Nano Module: Biobased Bouwen & Circulaire Business Modellen

De definitieve details en inschrijfformulier volgen snel, maar save the date!

Biobased en circulair samenwerken

De verspilling en uitputting van materialen is een van de belangrijkste bedreigingen van de natuur en de mens. Dit vereist een radicale andere manier om met nieuwe en bestaande materialen om te gaan, om te gaan met hernieuwbare materialen. Dit heeft impact op alle aspecten van ons vakgebied – van regelgeving, ontwerp tot uitvoering, onderhoud en (her)gebruik. Andere manieren van eigenaarschap zijn nodig en andere manieren om waarde te bepalen en te behouden, andere business modellen.

Wat zijn de nieuwe randvoorwaarden die hierbij een rol spelen, welke wet- en regelgeving is er al beschikbaar en voor welk aspect van biobased en circulair bouwen? Wat zijn geschikte en werkbare manieren om biobased en circulair te ontwerpen, bouwen en beheren? En wat betekent dit voor het businessmodel van keten en bedrijf? Dit komt aan bod in deze laatste Nanomodule.