Alle events

Nano Module: AI in de Bouw & Digitaal 3D Ontwerpen & Design for Dis- en Re-assembly

De definitieve details en inschrijfformulier volgen snel, maar save the date!

De belangrijkste beslissingen om te komen tot een duurzame wijk, gebouwen of woningen, vinden plaats in de initiatie en ontwerp-fase. Aspecten die te maken hebben met duurzaamheid nemen hierin een steeds belangrijkere plaats in, met steeds meer impact en complexiteit.

Een integrale benadering van het ontwerp is hierbij noodzakelijk.

Ontwerpmethodes en ontwerpondersteuning spelen een steeds belangrijker rol om de verschillende aspecten tijdig mee te nemen in de afwegingen, ontwerpopties en ontwerpstappen. Op stedenbouwkundige schaal is de impact van beslissingen en tijd een gigantische rol, AI kan hierin al een cruciale rol spelen in onderbouwde basisvarianten, tijdswinst en afwegingskader. Digitale ontwerpondersteuning speelt eveneens een  belangrijke rol in de koppeling ontwerp en productie voor kwaliteitsborging en opschaling. Ontwerpmethodes en digitale ondersteuning is essentieel als het gaat om circulair – losmaakbaar – bouwen, gekoppeld aan o.a. bouwlogistiek en de verschillende fases van (her)gebruik.

Deze Nanomodule geeft inzicht in het brede beschikbare scala  – en impact – van ontwerpaanpakken en digitale ondersteuning daarbij – in relatie tot de verschillende schaalniveaus en de koppeling naar productie en (her)gebruik.