Alle berichten

Bezoek aan Lister Buildings-fabriek

08 december 2022

Een terugblik op een inspirerend werkbezoek aan de nieuwe Lister Buildings-fabriek. Charlotte Uiterwaal gaf een rondleiding aan de andere partners van SPARK Campus.

Bezoek aan Lister Buildings-fabriek

We werden warm ontvangen in de nieuwe Lister Buildings-fabriek in Weert. Op 2 december gaf Charlotte Uiterwaal, development manager bij Lister Buildings, een rondleiding door de fabriek en over het Paviljoen, het democomplex van de innovatieve vastgoedorganisatie. 

Circulair bouwen op industriële schaal

Lister Buildings is een partner van SPARK Campus en heeft het kantoor in Den Bosch en een immense fabriekshal in Weert. Het bedrijf is in 2019 opgericht om duurzaam en circulair bouwen mogelijk te maken op industriële schaal. De pas geopende fabriek in Weert vormt de ‘bouwplaats’ van de eerste projecten van Lister Buildings. Zo ‘rolt’ er binnenkort een zorgwoningencomplex van twee verdiepingen uit de fabriek. Dit gebouw komt te staan in Milsbeek.

Het werkveld is veel aantrekkelijker geworden, onder meer door de digitale transitie waar we in zitten.

Cassandra Vugts, managing director SPARK

Ruime prefab modules

Tijdens ons bezoek was Lister Buildings druk bezig met het voorbereiden van hun volgende project: de Koffiefabriek in Amsterdam. Dit gebouw bestaat uit acht lagen, waarvan alleen de constructie van de plint van staal is. De verdiepingen daarbovenop zijn gemaakt van hout. 

Joris Boers van COFFR, de holding waar Lister onder valt, vertelde eerder over de bouw en het beheer van dit gebouw. Het artikel is verschenen in Het Houtblad is het vakmedium voor de hout- en bouwsector.

De ideale toekomst

Na de rondleiding vond een workshop plaats. Hier onderzochten de aanwezige deelnemers van het fieldlab wat er nodig is om de ‘fabriek van de toekomst’ te realiseren. Dit deden ze aan de hand van de Disney Creativity Methode. Deze methode maakt het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven te dromen over een ideale toekomst.

Eén van de dromen die voorbijkwam, was de zogenaamde ‘dark factory’. Dit is een autonoom werkende fabriek waar de productie volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Omdat er geen mensen nodig zijn, kan het licht uit terwijl de productie draait. Dit lost het tekort aan arbeidskrachten op, maar vraagt tegelijkertijd wel om andere mensen die dit soort fabrieken kunnen realiseren en de productie kunnen besturen. Voor we zover zijn, moet er nog veel gebeuren.

“Super om te ervaren hoe open de partners in deze fase al zijn en hun kennis en expertise delen. We hebben écht een kijkje in de keuken gekregen van industrieel bouwen en de ambities en uitdagingen die partijen daarbij hebben.”

Johan Treur, programmamanager SPARK

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Wat de workshop en het bezoek aan deze locatie – waar de toekomst tastbaar is – duidelijk maakte, is dat we elkaar nodig hebben om dit soort ambities waar te maken. Alleen zet je wellicht snel stappen, maar je hebt de keten nodig om dit goed te doen en op te kunnen schalen. Dat maakt 21st century skills, zoals samenwerken, extra belangrijk. 

Ook digitale vaardigheden zijn onmisbaar in een bouwsector waar automatisering, robotisering en concepten als massamaatwerk steeds belangrijker worden. In de maakindustrie zien we dit al veelvuldig terugkomen. Hoewel de bouw van ver komt, maakt een slimme aanpak nu het later wel mogelijk om sneller op te schalen. De 3D Experience Playground die bij SPARK Campus in Den Bosch wordt ontwikkeld in samenwerking met Dassault Systèmes, is een mooi voorbeeld van de wijze waarop we de ontwikkeling van deze skills kunnen stimuleren. 

Is industrialisatie voor alles de oplossing?

Industrialisatie is vooral interessant voor nieuwbouw. Hier biedt het kansen om bijvoorbeeld sneller te schalen met circulaire oplossingen, minder te verspillen en het gebruik van biobased materialen te vergroten. De opgave voor renovatie van bestaande bouw is weer anders. Hier kunnen wel delen geïndustrialiseerd worden, maar zeker niet alles.

Uiteindelijk is het zaak dat we het hele vraagstuk integraal bekijken, de schaarse menskracht slim benutten op de plekken waar het nodig en wenselijk is, automatiseren wat we kunnen en samen de schouders eronder zetten om de afspraken uit het Parijs Akkoord te realiseren. SPARK focust zich daarbij op de benodigde skills ontwikkeling.