Hybride leeromgeving

Hybride leren en innoveren zijn waardevolle toevoegingen voor het bedrijfsleven, want ze bieden economische kansen. De skills gap kan kleiner worden door middel van ‘een leven lang leren’ waarbij re- en upskilling vaste onderdelen van een loopbaan worden. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven kunnen terecht bij SPARK om aan de slag te gaan met de vaardigheden van de toekomst.

Leren gebeurt op allerlei manieren. Bijvoorbeeld op praktisch gebied, in de vorm van workshops, door met de machines in het lab aan de slag te gaan of een prototype te ontwikkelen. Bijzonder aan SPARK is dat leren voor iedereen is. Van student tot ervaren engineer, van stagiair tot CEO: iedereen kan bij SPARK terecht om de skills te leren waar ze behoefte aan hebben.

Learning community

SPARK is een ecosysteem van bedrijven en organisaties die vooruit willen. Samen met deze koplopers in de bouw, het onderwijs en de (maak)industrie werken we aan innovatieve projecten. Daarin leren we van elkaar. Iedere keer weer. Dat kan zijn van het proces, de samenwerking of kennis van biobased materialen te verdiepen. Het bouwen van een toekomstbestendige leefomgeving staat ook hier centraal.

Zo ziet de learning community eruit

Zie de learning community voor je als het metrostelsel in een grote stad. We willen allemaal naar dezelfde eindhalte: een bouw-, ontwerp- en technieksector waarin smart en circulair bouwen de norm is. Om daar te komen stappen we uit bij verschillende haltes. Bij de ene halte leer je digitale skills, bij de andere kom je samen om te werken aan een showcase. 

Bij welke haltes je uitstapt, bepaal je zelf. Het ene bedrijf maakt een korte stop bij elke halte om overal van te kunnen proeven, de ander stapt uit bij de haltes die relevant zijn en spendeert daar meer tijd om skills te verdiepen. Zo bepaalt ieder bedrijf zijn eigen, unieke route.

De synergie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap maakt SPARK uniek

Evalie Hovers, Beheerder Makers Zone

Huidige samenwerkingen

Afvalplastic. Een zoektocht naar zinvolle toepassingen voor hergebruik

Afvalplastic. Een zoektocht naar zinvolle toepassingen voor hergebruik

Vijf partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid slaan de handen ineen om nieuwe toepassingen te vinden voor gerecycled plastic. Door middel van de uitdaging van een 3D-geprinte brug willen zij kennis en ervaring opdoen met het hergebruik van plastic voor hoogwaardige producten.

lees meer
Smart Industry Fieldlab

Smart Industry Fieldlab

SPARK Campus is één van de Smart Industry Fieldlabs in Nederland met focus op Smart & Circular Construction. Smart Industry stimuleert bedrijven in de bouw- en technieksector om slimme technologie en digitalisering toe te passen en zo nieuwe businesskansen te creëren.

lees meer