In 4 concrete stappen tot versnelling van digitaal en circulair bouwen

Met minder mensen meer circulair bouwen; hoe dan?

Meer duurzame woningen bouwen in korte tijd. Een toekomstbestendige leefomgeving creëren. Minder verspilling. Circulair. Klimaatadaptief en groen. Betaalbaarheid als belangrijke randvoorwaarde. En dat alles op een gezonde en duurzame manier. En ook nog eens met minder mensen…. Ja maar hoe dan???

Dit vraagt om anders denken, nieuwe oplossingen. Denk aan gestandaardiseerde methodes en technieken, digitaal en integraal samenwerken, toepassen van circulaire en biobased materialen, en dat alles met een hoog kwaliteitsniveau.

Een nieuw fundament in de praktijk. We zullen op een andere manier moeten gaan ontwerpen, bouwen en beheren. Hiervoor is integrale samenwerking als onderliggend fundament essentieel. Dit kan alleen succesvol zijn als we een gezond en duurzaam business model creëren. Deze 4 bouwstenen vormen precies de kern van deze reeks nano-modules.

4 nanomodules, 4 concrete stappen

Alle nano modules duiken in verschillende expertises. Vouw onderstaande onderwerpen open om meer te lezen over de modules.

1. Integraal samenwerken als fundament voor een toekomstbestendige leefomgeving

De verschillende aspecten van duurzaam ontwikkelen, ontwerpen, realiseren en beheren worden steeds complexer en talrijker. Ook het aantal betrokken disciplines en expertisegebieden groeit. Daarom wordt ondersteuning door rekenmethodes, modellen en software op alle schaalniveaus steeds belangrijker. Het is ook cruciaal om verschillende stakeholders in dit proces te betrekken.

Een integrale aanpak, waarbij we samenwerken vanuit gedeelde uitgangspunten en up-to-date informatie en expertise, is noodzakelijk. Dit vereist een platform dat alle stadia van ontwikkeling en gebruik dekt. Wat betekent dit voor zowel de professionele als de niet-professionele stakeholders, zoals gebruikers?

Deze Nanomodule geeft inzage in wat er al beschikbaar is om te werken vanuit een gezamenlijke en samenhangende aanpak met diverse stakeholders. Wat zijn goede voorbeelden hiervan en hoe werkt de interactie tussen hen? Deze eerste bouwsteen van de Nanomodule zal de deelnemers zeker nieuwe inzichten bieden en aanzetten tot een efficiënte aanpak binnen de eigen organisatie en in samenwerking met anderen.

Voor wie:

Beleidsmakers, commercieel managers, directeuren, inkopers en HR managers in de bouwbranche die hun medewerkers vaardigheden willen bijbrengen om duurzaam en integraal samen te werken met diverse stakeholders in bouwprojecten.

2. Maak kennis met de diverse mogelijkheden van integraal & digitaal ontwerpen voor dis- & reassembly

Een integrale benadering van het ontwerp is noodzakelijk

Ontwerpmethodes en digitale ondersteuning spelen een steeds belangrijkere rol om verschillende aspecten tijdig mee te nemen in de ontwerpopties en ontwerpstappen. Op stedenbouwkundige schaal is de impact hiervan enorm. Zowel op het gebied van tijdwinst en het nemen van de juiste beslissing. AI kan hierbij een cruciale rol spelen door onderbouwde basisvarianten te bieden, hiermee tijd te besparen en een afwegingskader te bieden.

Digitale ontwerpondersteuning is ook essentieel voor de koppeling tussen ontwerp en productie, wat kwaliteitsborging en opschaling bevordert. Dit is vooral belangrijk bij circulair en losmaakbaar bouwen, waarbij bouwlogistiek en de verschillende fases van (her)gebruik een rol spelen.

Deze Nanomodule geeft inzicht in het brede scala aan beschikbare ontwerpmethodes en digitale ondersteuning, en hun impact op verschillende schaalniveaus, productie en (her)gebruik.

Voor wie:

Deze module is relevant voor ontwerpbureaus en architecten, evenals projectleiders, inkopers en facility managers bij bouwbedrijven die de nieuwste ontwerpmethodes en digitale ondersteuning voor duurzame, circulaire bouwprojecten en de samenwerking met diverse stakeholders willen verbeteren met het team.

3. Maak het mogelijk met robuuste engineering & gerobotiseerde productie

Slimmer en duurzamer produceren betekent met zo min mogelijk afval, energie, materialen en mensen werken. Hiervoor zijn nieuwe manieren van modelleren en produceren nodig. En de inrichting van het productie- en bouwproces, inclusief de bouwlogistiek, moeten we aanpassen om dit te bereiken.

Building Information Modelling en Management (BIM) speelt een grote rol in deze ontwikkelingen. Wat zijn de nieuwste toepassingen voor duurzame productie en de koppeling tussen model en machine? Hoe integreer je slim 3D-printen en robots voor productie? En hoe ontwerp je een duurzaam productieproces?

Nanomodule 3 behandelt het hele spectrum van on- en off-site productie en hoe dit doordringt in de bouwketen en het bouwbedrijf.

Voor wie:

Deze module is relevant voor procesmanagers, productiemanagers en -directeuren bij bouwbedrijven, evenals projectleiders, onderhoudsmanagers en beheerders in de bouw. Ook voor projectleiders van woningcorporaties is deze module interessant.

4. Samen op weg naar een duurzaam business model

De verspilling en uitputting van grondstoffen is een van de belangrijkste bedreigingen voor mens en natuur. Dit vereist een radicale andere manier om met grondstoffen en bestaande materialen om te gaan, zodat we hernieuwbare materialen kunnen inzetten. Dit heeft impact op alle aspecten van ons vakgebied – van ontwerp tot uitvoering, onderhoud en (her)gebruik voor industriele bouwmethodes. En ook op regelgeving. Andere manieren van eigenaarschap zijn nodig en andere manieren om waarde te bepalen en te behouden. Of te wel, andere business modellen.

Wat zijn de nieuwe randvoorwaarden die hierbij een rol spelen? Welke wet- en regelgeving is er al beschikbaar voor biobased en circulair bouwen? Wat zijn geschikte en werkbare manieren om biobased en circulair te ontwerpen, (industrieel) te bouwen en beheren? En wat betekent dit voor het businessmodel van de keten? Dit komt aan bod in deze laatste Nanomodule.

Voor wie:

Voor Commercieel Managers, CFO’s, finance professionals en business verantwoordelijken in de bouwbranche die op de hoogte willen blijven van het effect van biobased en circulair bouwen op hun businessmodel. 

Speciaal ontworpen voor

Deze 4 nanomodules van 2,5 uur zijn gericht op managers en directeuren die de koers van het bedrijf en het bouwproces bepalen. Elke nano gaat in op belangrijke inhoud voor meer specialistische rollen binnen het bouwbedrijf. Om verandering te bereiken afdeling oversteigend werken essentieel. Het hele bedrijf zal hierin moeten geloven.

Waarom SPARK Campus?

  • Als Learning Community weten we wat er speelt
  • We weten welke organisaties de kennis al hebben
  • Hoe we het beste kennis kunnen overdragen
  • Kennen we de struggles van implementatie
  • Beste combinatie tussen business en innovatie

sfeerimpressie voorgaande nanomodules

Kosten voor deelname

We raden organisaties aan om 2 tickets aan te schaffen, waarbij 1 manager of directeur de 4 modules volgt en telkens een collega meeneemt die past bij de betreffende module.

1 ticket 1 persoon (voor 4 modules) = € 995,- excl. BTW

2 tickets 2 personen (voor 4 modules) = € 1.795,- excl. BTW

Uiteraard krijgen onze innovatie en premium partners 15% tot 20 % korting op het bedrag. Mocht je qua facturatie speciale wensen hebben (bijv. 2 verschillende PO nummers, gespreide betaling, etc), neem dan even contact op met Johan Treur via johan@sparkcampus.nl.

Wie zich voor 1 augustus 2024 aanmeldt, geniet van 25% early bird korting!

– fijne zomer, team DOME x SPARK