Alle events

De kracht van samenwerking: werksessie voor collectieve innovatie

Deze bijeenkomst biedt een unieke kans om gezamenlijk te werken aan het versnellen van de (biobased) transitie en andere duurzame innovaties. We zoeken deelnemers die in het bijzonder geïnteresseerd zijn over innovatie modellen en ideeën hebben over hoe de transitie versneld kan worden.
 
Waarom deze sessie belangrijk is:
Het huidige model hapert, waardoor de gewenste transitie niet snel genoeg plaatsvindt. Samen met professionals willen we een nieuw collectief innovatiemodel bedenken. Dit onderzoek is gestart met vier innovatiehubs en diverse impactvolle partners, om te ontdekken welke andere modellen er zijn en hoe we nieuwe kunnen vormgeven.
 
Over de sessie:
Tijdens deze middag zullen we samen met vooraanstaande professoren van CARADT, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool, onderzoeken hoe we collectieve innovatie in de praktijk kunnen vormgeven. Het doel is een werkend prototype van collectieve innovatie te ontwerpen dat bijdraagt aan de gewenste transities en de obstakels van marktdenken overstijgt.
 
Waarom je erbij moet zijn:

Programma:
De werksessie wordt geleid door het onderzoeksteam van Avans Hogeschool: Sebastian Olma, Kaj Morel en Rikst Westra. Geen voorbereiding of voorkennis vereist, enkel je enthousiasme en bereidheid om samen te werken.

Over Collectieve Innovatie:
Hoewel termen als open innovatie, sociale innovatie, co-creatie, ecosysteeminnovatie en consortiuminnovatie bekend zijn, delen ze een gemeenschappelijke oorsprong: de neoliberale marktbenadering. Uit onderzoek blijkt echter dat deze marktgerichte aanpak vaak niet effectief is.

In ons huidige onderzoek richten we ons op missiegedreven innovatie, geïnspireerd door econome Mariana Mazzucato. Dit benadering wijkt af van de traditionele neoliberale modellen. In plaats van een vastomlijnde theorie te bieden, zien we collectieve innovatie als een werkhypothese: innovatie moet collectiever zijn, maar hoe precies? Dit willen we samen verkennen en concreet maken.